waw.asp.waw.pl
Rekrutacja na Studia Niestacjonarne
Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:30), malarstwo – w soboty. Studia licencjackie przygotowują do zawodu architekta wnętrz na poziomie podstawowym. Umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Dają niezbędną, elementarną bazę wykształcenia fachowego uwzględniając […]