waw.asp.waw.pl
Spotkanie informacyjne dla kandydatów 12.06 godz. 17:00
Spotkanie jest adresowane do kandydatów na studia niestacjonarne – przed okresem rekrutacji, a także dla osób zainteresowanych kandydowaniem na studia stacjonarne w przyszłości (rekrutacja w 2018r.). Uczestnicy spotkania będą mieli okazję obejrzeć wystawę końcoworoczną z przewodnikiem, zostaną oprowadzeni po pracowniach, a także szczegółowo poinformowani o przebiegu i specyfice studiów na Wydziale Architektury Wnętrz. Wydział Architektury […]