vuontuongdanang.com
Kho rượu anh Khoa - Cẩm Lệ
Hạng mục thi công: Cung cấp, trồng, bảo dưỡng tường cây vải, cây cảnh quan