vuhoangco.com.vn
Sodium Thiosulfate Pentanhydrate- Na2S2O3.5H2O – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Công thức hóa học : Na2S2O3.5 H2O Tên hóa học :Sodium Thiosulfate, Natri thiosunfate Xuất xứ : Trung Quốc Qui cách: 25kg/bag