vuhoangco.com.vn
Poly Ferric Sulphate (PFS) - Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Công thức hóa học : Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m Tên hóa học : Polymeric Ferric Sulfate , PFS, Poly ferric sulfate, Polymeric Iron Sulfate Xuất xứ: Trung Quốc Qui cách : 25 kg/ bao