vuhoangco.com.vn
Nhôm Hydroxit (bột nhôm)- Al(OH)3 – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Công thức hóa học: Al(OH)3 Tên hóa học : Nhôm hydroxit Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc Qui cách : 50 kg/bag