vuhoangco.com.vn
Natri Nitrit - NaNO2 98% – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Công thức hóa học : NaNO2 Tên hóa học : Natri Nitrit- Sodium Nitrit Xuất xứ: Trung Quốc Qui cách : 25 - 50 kg/ bao