vuhoangco.com.vn
Mono Kali Photphat - M.K.P- KH2PO4 – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
Công thức hóa học : KH2PO4 98% Tên Hóa Học : Mono Kali photphat, Monopotassium phosphate Xuất xứ : Trung Quốc Qui cách : 25kg/bao