vuhoangco.com.vn
Lịch sử phát triển – Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng
2001 : Được thành lập ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu sản xuất, nhập khẩu và phân phối hóa chất cho các ngành công nghiệp và tư vấn, thiết kế , xây dựng các hệ thống xử lý nước thải. 2008 : Công Ty Vũ Hoàng đổi tên thành Công Ty Hóa [...]