vuamaytinh.com.vn
Cách kiểm tra usb boot mà vừa mới tạo xong có hoạt động
Cách đơn giản nhất là reset lại máy tính,còn các máy khác có tương thích hay không bài viết này mình nghĩ sẽ rất dễ dàng cho bạn trong việc test usb boot