vossvind.no
VossVind 5 år !!
28.april 2017 vert VossVind 5 år. Dette vil me feire heile veka, og DU er invitert :) Hugs oppmøte 40 min før på alle flygingane. After Work er for alle - ein treng ingen forkunnskap i forkant for å fly! Vossakids er for born mellom 5-15 år, både dei som har flydd før eller ikkje Huck Jam e