vossvind.no
Vossakids-flyging frå 21. august
Me startar opp att med Vossakids-flyging kvar onsdag frå 21. august 2019. Oppmøte kl 17:20 og flyging frå kl 18:00. Vossakids er for born i alderen 5-15 år. Pris er 350 kr pr born- og du får 3-10 minuttar flyging avhengig av kor mange born som deltek. Nytt for sesongen er at me sel klyppekort