vossvind.no
Vil du bli ekstra instruktør hjå oss?
VossVind har behov for ekstra instruktørar til ledige vakter primært i helger og feriar, og planlegg derfor å arrangere eit instruktørkurs hausten 2019. Me utdannar i utgangspunktet instruktørar til "eige bruk" men fylgjer i grove trekk utdanningsprogrammet til tunnelinstructor.com.