vossvind.no
Ynskjer du å organisere vindtunnel-camp hjå oss?
Me har eit tilbod til deg som ynskjer å arrangere vindtunnel-camp i VossVind hausten 2019 og vinteren 2020: Kjøp 10 timar frå måndag til fredag i løpet av 1 veke og prisen vert 3000 kr pr time utan coaching. Helg (frå fredag kl 16:00) er det vanleg peak pris. Tilbodet gjeld ikkje i skuleferiar