vossvind.no
Påskeeggjakt for born
Me inviterar til påskeeggjakt for born laurdag 20. april frå klokka 12. Henvend deg i resepsjon for å få fyrste hint til kor haren kan ha gøymt egga. Velkomne!