vossvind.no
Ei luftig Ekstremsportveke?
Vil du fly hå oss under Ekstremsportveko 24. - 30. juni? Ting individuell flypakke hjå oss før 24. juni og få 25% rabatt. For tinging/booking: Kontakt oss på telefon 40 10 59 99 eller e-post post@vossvind.no. Rabatterte flypakker kan ikkje tingast på nett.