vizia.sofia.bg
Завърши работата по изготвяне на Визия за София
Със заключителното събитие под надслов “Защо е важно да имаш Визия?” приключва работата по изготвянето на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Това е първият по рода си дългосрочен и всеобхватен стратегически документ на Столична община, в чието създаване през последните две години взеха участие над 10 000 експертни организации и граждани. “Визията” вече е публикувана на сайта на инициативата и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. След приемането й, стратегията трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.