vizia.sofia.bg
Защо е важно да имаш Визия? - заключително събитие на Визия за София
заключителното събитие под надслов “Защо е важно да имаш Визия?”. Събитието ще отбележи финала на работата по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии и символичното предаване на стратегическия документ за гласуване в Столичен общински съвет.