vizia.sofia.bg
Инициативи за “София утре”
През октомври в програмата на изложбата “София утре” на Визия за София ще се представят инициативи, които работят за изпълнението на дългосрочните цели в стратегията.