vizia.sofia.bg
Как софиянци оценяват живота в столицата?
Представително социологическо проучване на Визия за София изследва как гражданите определят и оценяват качеството на живот в столицата.