vizia.sofia.bg
Tранзитен трафик през центъра на София
Изследване на Визия за София измерва транзитния трафик през централната градска част на столицата