vizia.sofia.bg
Градски транспорт до зоните с много работни места
Ново изследване на Визия за София разглежда достъпността до работни места в София с градски транспорт