vizia.sofia.bg
Какво мислят за работата си служителите на Столична община?
Социологическо изследване на Визия за София реализира качествено и количествено проучване сред експертите от администрацията на Столична община