vizia.sofia.bg
Управление и оценка на процесите в Столична община
Изследване на Визия за София разглежда управлението на процесите в Столична община и предлага подобрения в системата за оценка на изпълнението им.