vizia.sofia.bg
Как обработва данните Столична община?
Изследване на Визия за София разглежда данните по ресори в Столична община и анализира качеството и потенциала им за предоставяне в машинно-четими формат и автоматизирана обработка