vizia.sofia.bg
Конкурентните предимства на София като туристическа дестинация
Комбинирано социологическо и икономическо изследване в рамките на Визия за София оценява конкурентните предимства на града от гледна точка на туризма