vizia.sofia.bg
Как си влияят секторите в софийската икономика? - Визия за София
Икономическо изследване на Визия за София разглежда междусекторните зависимости в общината.