vizia.sofia.bg
Може ли София да има зелени клинове?
Проучване на Визия за София изследва възможностите за реализация на зелените коридори в Столична община.