vizia.sofia.bg
Пешеходната свързаност в София
Изследване на Визия за София проучва и анализира пешеходните връзки и маршрути в града.