vizia.sofia.bg
Къде са концентрирани сградите и хората в София?
Изследване на Визия за София проучва и анализира концентрацията на типове сгради и характеристиките на демографията в различните райони на града.