vizia.sofia.bg
Каква култура търси и предлага София?
Изследване на Визия за София представя потреблението на култура в различни градски части и социалното въздействие на изкуствата върху града