vizia.sofia.bg
Каква е ролята на работодателите за устойчивия транспорт?
Пилотно социологическо изследване на инициативите Визия за София и Зелена София на Столична община проучва предпочитаните начини за придвижване до работното място в София и прилаганите стимули и практики от страна на работодателите за по-устойчива градска мобилност.