vizia.sofia.bg
Какво беше предложено на Форума за Плана на София?
Как ОУП да стъпва на данни, да постига баланс между частни и публични интереси и да говори на по-разбираем език, обсъди форум за плана на София. Над 300 участници дискутираха нуждите и възможностите за промени в Общия устройствен план на Столична община.