vizia.sofia.bg
Визия за София търси стажанти в специалностите Комуникации и Околна среда
Двете свободни позиции са за студенти и млади специалисти в сферата на комуникациите и околната среда.