vizia.sofia.bg
Проектите от Хакатон за София – трета част - Визия за София
В третата статия за проектите от Хакатон за София ви представяме и останалите отбори, които взеха участие и работиха върху своите идеи за подобряване на живота в града чрез технологии.