vizia.sofia.bg
Проектите от Хакатон за София - втора част - Визия за София
Представяме ви втората част от проектите на отборите, които взеха участие в първия Хакатон за София. Отборите „ArcNas”, „DoMyBest”, „BDBD.AI” и „Златна кола” избраха да използват предварително подготвените и предоставени от инициативата Визия за София разнообразни данни за града, и създадоха с тях на краудсорсинг платформа, ревитализирана културна визитка на София и две приложения, които ни дават различна информация за спортните обекти в София.