vizia.sofia.bg
Подкаст за София - екип Икономика
Интервю с експертния екип Икономика от ABLE (Асоциацията на българските лидери и предприемачи), които работят по изследванията по темите, анализ, и формулиране на цели, свързани с икономика и туризъм в Стъпка 3 и 4 на Визия за София.