vizia.sofia.bg
Победителите в Хакатон за София
Победителите в Хакатон за София направиха 3D модел на сенките в града, мобилен сензор за качеството на въздуха и анализ на мненията на туристи за София. 14 отбора показаха как можем да използваме данните, събрани от Визия за София, за креативни технологични решения на градски проблеми и подобряване на средата в града.