vizia.sofia.bg
Карта и план за действие за Манастирски ливади-изток
Картата има за цел да представи съществуващото състояние на квартала, отразявайки основно природни дадености, пространствени, социални и икономически аспекти, и очакваното в близко бъдеще развитие на квартала.