vizia.sofia.bg
Карта на веломрежата на СО
Екипът на ОП "Софпроект - ОГП" създава карта на веломрежата на Столична община, която да служи като част от работата по проучването и събирането на данни за наличната велосипедна инфраструктура, оценката на нейното качество, и изграждането на методология за подобряването й. Крайният резултат от проекта ще е инструмент, който спомага управленските решения чрез приоритизиране на отделни проекти, оптимизиране на съществуващите трасета, както и определяне на нови връзки.