vizia.sofia.bg
Какво обсъдихме в Диалози за София 04: Въздух, печки и коли
Четвъртото издание на поредицата дискусии на Визия за София - Диалози за София 04: Въздух, печки и коли разгледа различни гледни точки към темата за качеството на атмосферния въздух в София. Екипът на Визия за София направи презентация на обработените данни за това как се променя качеството на въздуха през годините и какво знаем за основните фактори за замърсяването му - битовото отопление и транспорта.