vizia.sofia.bg
Визия за София се включи в първия фестивал на ученето
По повод старта на учебната година Визия за София се включи в първия фестивал на ученето Free Sofia School. Фестивалът събра млади и активни хора на 8 градски локации, които се превърнаха в класни стаи с нестандартни учители. Вместо на вече установените форми на обучение, Free Sofia School разчита на магията на неформалното образование, за да изгради лидерски качества и умения, както и да утвърди способност проактивно да се променят и разрешават проблемите на заобикалящата ги среда.