vizia.sofia.bg
Реклама, бизнес и облик на града
Бизнесът влияе по много начини на градската среда, която виждаме около себе си. Чрез рекламната площ той се заявява пред клиентите си. Чрез витрини, масички и други съоръжения извършва дейността си и носи удобство на потребителите. Чрез присъствието си на дадено място в пространството бизнесът може да привлича...