vizia.sofia.bg
Диалози за София 03: Облик и бизнес
Фокус на този диалог ще бъде частната инициатива за реклама и търсене на разпознаваемост на бизнеса, и други негови намеси, като например местата за хранене, които използват и оформят градското пространство и влияят върху облика на средата.