vizia.sofia.bg
Развитие на пазара на офис площи в София
Според експертите, ако 2017 е била годината на търговските площи, то през 2018 движещата сила в пазара на недвижими имоти ще бъдат офисните площи.