vizia.sofia.bg
Градско земеделие в София
В резултат от сътрудничеството на "Визия за София" с граждански инициативи за развитие на градско земеделие в София, ОП Софпроект - Общ градоустройствен план разработва карта показва терени в София, които са подходящи за градско земеделие. Четири работни групи към инициативата работят в продължение на няколко месеца по издирване и проучване на потенциални терени за градско земеделие в районите Триадица, Лозенец, Изгрев, Студентски град и Витоша. До момента активистите са провели среща с еколога на район "Лозенец".