vizia.sofia.bg
Как да мотивираме хората в София да използват повече градски транспорт?
Според анкета, проведена във връзка с плана за устойчива градска мобилност, 39,6% от респондентите смятат, че намаляването на интервалите, би ги мотивирало да използват това средство за придвижване. По 29% от отговорилите посочват, че е нужно обновяване на превозните средства, и че трябва да има съотношение между цената на билета и дължината на маршрута.