vizia.sofia.bg
Екип Визия провежда срещи за обсъждане и допълване на събраната досега информация
От няколко седмици екип Визия провежда срещи с различни заинтересовани страни за получаване на обратна връзка по докладите, в които е обобщена събраната до края на миналата година информация. Вече бяха проведени срещи с водещи експерти и браншови организации; с дирекциите на Столична община; с множество неправителствени организации; и с бизнес организации и предприемачи, работещи в града. Предстоят срещи и с постоянните комисии към Столичен общински съвет. Срещите продължават до средата на април.