vizia.sofia.bg
Библиотеката на Визия за София
С началото на Стъпка 3 от създаването на споделена стратегия за града започва и публикуването на пълния списък от нормативни и стратегически документи, изследвания, издания, статии, материали и данни, събрани до този момент в работата по Визия за София. Списъкът се актуализира постоянно и се добавят линкове към тези документи или данни, за които екип Визия е получил позволение за публикуване онлайн.