vizia.sofia.bg
Предпочитан метод за придвижване ли е ходенето пеша? - Визия за София
Според количественото проучване на мобилността на населението, проведено за целите на Плана на устойчива градска мобилност на Столична община, пешеходното придвижване, от разпределението на пътуванията по вид транспорт, се увеличава с цели 8% до 29,7% през 2017 година в сравнение с 2011 година.